SVEND DEGN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2000
 • CVR 25298438

Virksomheden SVEND DEGN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 22. marts 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 358.929 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

359’ DKK

+151%

Egenkapital

5.348’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

460’ DKK

+151%

Årets resultat

2023358.929 DKK
2022-702.684 DKK
2021545.157 DKK
2020282.020 DKK
2019621.423 DKK
2018-250.030 DKK
2017228.272 DKK
2016272.680 DKK
2015540.010 DKK
2014441.352 DKK
2013373.475 DKK
2012520.403 DKK

Likviditetsgrad

21.073 %

+7%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.374’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.374’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  511’
  -
  -
  511’
  460’
  -
  460’
  -101’
  359’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  82’
  5.374’
  5.374’
  125’
  5.223’
  -
  -
  5.348’
  -
  5.348’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  5.374’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVEND DEGN HOLDING ApS 22.03.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Sundpark 7 · DK-2900 Hellerup 12.05.2005
Klosterhaven 16 · DK-3460 Birkerød 02.12.2002 11.05.2005
Klosterhaven 16 · DK-3460 Birkerød 27.06.2002 01.12.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007
652340 Finansielle holdingselskaber 01.01.2003 23.09.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-31 31.05.2016
2008-11-19 19.11.2008 30.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.03.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.11.2008

Direktører

Navn Fra Til
Janne Lea Degn 12.05.2005
Svend Magnus Degn 22.03.2000 12.05.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janne Lea Degn 23.02.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVEND DEGN HOLDING ApS

Tuborg Sundpark 7
2900 Hellerup

CVR

25298438

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2000

P-nummer

1007526640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45822532

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i forskellige finansielle aktiver, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-