JM HUSE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2000
 • CVR 25216261

Virksomheden JM HUSE ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 5. april 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 176.255 DKK, mens den i 2021 var på 825.530 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 130.518 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

131’ DKK

-80%

Egenkapital

2.821’ DKK

+5%

Omsætning

177’ DKK

+1%

Resultat før skat

159’ DKK

-80%

Årets resultat

2022130.518 DKK
2021639.974 DKK
2020404.548 DKK
2019278.649 DKK
2018223.332 DKK
2017196.573 DKK
2016212.372 DKK
2015348.009 DKK
2014166.685 DKK
201395.480 DKK
20122.440 DKK

Likviditetsgrad

116 %

+24%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-79%
Svag

Soliditetsgrad

64 %

+2%
God

Overskudsgrad

100 %

-79%
God

Balance

4.387’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

176’ DKK

-79%

Gældsforpligtelser

1.137’ DKK

+1%

Tilgodehavende

487’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  177’
  176’
  -
  -
  -
  176’
  -
  -17’
  -
  -17’
  159’
  -
  159’
  -28’
  131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.900’
  -
  -
  -
  -
  3.900’
  -
  -
  -
  5’
  482’
  487’
  4.387’
  126’
  2.695’
  -
  -
  2.821’
  -
  2.821’
  429’
  429’
  717’
  -
  -
  -
  717’
  181’
  34’
  -
  -
  -
  -
  420’
  4.387’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JM HUSE ApS 24.05.2005
CAFE GIO ApS 01.09.2000 23.05.2005
CAFE OSCAR ApS 05.04.2000 31.08.2000

Adresse

Adresse Fra Til
H.C. Lumbyes Gade 51 · DK-2100 København Ø 04.11.2004
Vesterbrogade 200 · DK-1800 Frederiksberg C 01.09.2000 03.11.2004
Vægterparken 380 · DK-2770 Kastrup 05.04.2000 31.08.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2013
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 30.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-20 20.06.2020
2005-05-24 24.05.2005 19.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 20.06.2020
130.000 DKK 30.06.2003 19.06.2020
125.000 DKK 05.04.2000 29.06.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.05.2005

Direktører

Navn Fra Til
Morten Adolphsen 05.04.2000 24.05.2005
Jesper Adolphsen 05.04.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Adolphsen 01.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JM HUSE ApS

H.C. Lumbyes Gade 51
2100 København Ø

CVR

25216261

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2000

P-nummer

1007430635

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jad@dmejendomme.dk

Telefon

35101100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udleje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed samt foretage investering og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

130.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-