TOM OLSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2000
 • CVR 25209737

Virksomheden TOM OLSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 8. februar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.087 DKK, mens den i 2022 var på -18.477 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.425.291 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.425’ DKK

+23%

Egenkapital

10.994’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.438’ DKK

+24%

Årets resultat

20233.425.291 DKK
20222.773.941 DKK
20212.910.164 DKK
20201.955.735 DKK
20191.048.360 DKK
20181.158.222 DKK
2017518.576 DKK
20161.040.691 DKK
2015-1.003.219 DKK
2014-248.211 DKK
2013-483.339 DKK
2012312.606 DKK

Likviditetsgrad

482 %

+324%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.541’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.639’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  83’
  -14’
  3.306’
  3.375’
  3.438’
  -
  3.438’
  -12’
  3.425’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.614’
  -
  -
  8.903’
  8.903’
  -
  -
  1.278’
  0
  67’
  2.639’
  11.541’
  125’
  8.869’
  2.000’
  -
  10.994’
  -
  10.994’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.117’
  18’
  -
  547’
  11.541’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOM OLSEN HOLDING ApS 08.02.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Solbuen 65 · DK-3400 Hillerød 21.03.2024
Møllemarken 1 · DK-2880 Bagsværd 20.01.2017 20.03.2024
Raadvad 40 · DK-2800 Kgs. Lyngby 24.05.2016 19.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.02.2000 31.12.2007
980000 Uoplyst 08.02.2000 28.02.2000

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-02-08 08.02.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.02.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.02.2000

Direktører

Navn Fra Til
Tom Rene Normann Olsen 08.02.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tom Rene Normann Olsen 08.02.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOM OLSEN HOLDING ApS

Solbuen 65
3400 Hillerød

CVR

25209737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2000

P-nummer

1007424015

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

to@malerfirma-olsen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holding- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja