ENVIDAN ENERGY A/S

OPLØST EFTER FUSION
 • A/S
 • Etableret 28. jan. 2000
 • CVR 25174518

Virksomheden ENVIDAN ENERGY A/S befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 28. januar 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 2.296.934 DKK, mens den i 2014 var på 1.392.626 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 500.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

500’ DKK

+284%

Egenkapital

1.001’ DKK

+59%

Omsætning

6.589’ DKK

+76%

Resultat før skat

654’ DKK

+281%

Årets resultat

2015500.438 DKK
2014130.255 DKK
2013715.506 DKK
2012313.721 DKK

Likviditetsgrad

151 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

33 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.038’ DKK

+77%

Bruttofortjeneste

2.297’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.038’ DKK

+77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  6.589’
  2.297’
  -3.412’
  -
  -
  -
  2’
  0
  -
  2’
  654’
  -
  654’
  -154’
  500’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.145’
  -
  -
  1.880’
  3.038’
  3.038’
  500’
  501’
  -
  -
  1.001’
  -
  1.001’
  22’
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  216’
  -
  -
  156’
  218’
  1.400’
  2.014’
  3.038’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENVIDAN ENERGY A/S 08.10.2014 01.05.2016
GASCON A/S 30.11.2011 07.10.2014
GASCON ApS 28.01.2000 29.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlsøvej 23 · DK-8600 Silkeborg 09.03.2009 01.05.2016
Nisset Bygade 12 · DK-8632 Lemming 01.01.2007 08.03.2009
Nisset Bygade 12 · DK-8632 Lemming 04.02.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.01.2008 01.05.2016
742090 Anden teknisk rådgivning 22.02.2000 31.12.2007
980000 Uoplyst 28.01.2000 21.02.2000

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-08 08.10.2014 01.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 30.11.2011 01.05.2016
128.000 DKK 28.01.2000 29.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af næstformanden for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. 08.10.2014 01.05.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Morten Haugaard Boldsen 12.11.2015 01.05.2016
Morten Fjerbæk 12.11.2015 01.05.2016
Søren Jensen Brønd 30.11.2012 12.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Frans Teisen 01.07.2012 01.05.2016
Kim Michael Vilmer Paamand 28.01.2000 01.07.2012

Legalle ejere

Navn Fra Til
EnviGroup A/S 12.11.2015 01.05.2016
FEH IV ApS 10.11.2015 11.11.2015
PAAMAND HOLDING ApS 08.03.2013 09.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENVIDAN ENERGY A/S

Vejlsøvej 23
8600 Silkeborg

CVR

25174518

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. januar 2000

P-nummer

1007385818

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GASCON A/S

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed og handel indenfor energisektoren i de nordiske lande.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af næstformanden for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-