KIMBRER SYSTEMS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2000
 • CVR 25155203

Virksomheden KIMBRER SYSTEMS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aars. De blev etableret i 6. januar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.035 DKK, mens den i 2021 var på -11.671 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.746 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+19%

Egenkapital

-24’ DKK

-68%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-3%

Årets resultat

2022-9.746 DKK
2021-12.059 DKK
2020-8.759 DKK
2019-8.611 DKK
2018-17.784 DKK
2017-55.842 DKK
2016416.504 DKK
2015-37.748 DKK
2014-1.396.811 DKK
2013-210.506 DKK
2012-296.292 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+674%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-462 %

+89%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  5’
  5’
  500’
  -524’
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  10’
  29’
  5’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIMBRER SYSTEMS ApS 28.05.2010
KIMBRER SYSTEMS A/S 03.06.2002 27.05.2010
KIMBRER SUN A/S 06.01.2000 02.06.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Messevej 12 · DK-9600 Aars 10.01.2023
Messevej 12 · DK-9600 Aars 31.10.2022 09.01.2023
Messevej 12 · DK-9600 Aars 12.07.2022 30.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.03.2024
465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 01.01.2008 05.03.2024
518410 Engroshandel med computere og it-udstyr 01.01.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-03-06 06.03.2024
2010-05-28 28.05.2010 05.03.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 06.01.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Morten Bang Termansen 05.05.2000 30.03.2007
Morten Nøhr 06.01.2000 28.05.2010
Peter Tølbøll Hansen 06.01.2000 28.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Peter Tølbøll Hansen 18.01.2006
Morten Bang Termansen 05.05.2000 18.01.2006
Morten Nøhr 06.01.2000 05.05.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Tølbøll Hansen 06.01.2000 23.09.2018
Morten Nøhr 06.01.2000 23.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIMBRER SYSTEMS ApS

Messevej 12
9600 Aars

CVR

25155203

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2000

P-nummer

1007365795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@haubrogaard.dk

Telefon

96982800

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja