KRABAT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2000
 • CVR 25125762

Virksomheden KRABAT ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i København N. De blev etableret i 1. januar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -42.383 DKK, mens den i 2021 var på -74.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -831.943 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-832’ DKK

-194%

Egenkapital

2.832’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-834’ DKK

-173%

Årets resultat

2022-831.943 DKK
2021884.157 DKK
2020958.029 DKK
2019786.727 DKK
2018-43.515 DKK
2017303.116 DKK
201659.545 DKK
2015102.846 DKK
2014-251.288 DKK
20138.181 DKK
2012103.124 DKK

Likviditetsgrad

883 %

+14%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.148’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.789’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -42’
  -
  -7’
  -
  -49’
  60’
  -844’
  -
  -784’
  -834’
  -
  -834’
  -2’
  -832’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  333’
  359’
  -
  39’
  -
  -
  8’
  2.789’
  3.148’
  125’
  2.648’
  59’
  -
  2.832’
  -
  2.832’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  262’
  316’
  3.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KRABAT ApS 15.05.2000
BJHD102-I100 ApS 01.01.2000 14.05.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Griffenfeldsgade 33 · DK-2200 København N 24.11.2015
Nørrebrogade 158 · DK-2200 København N 18.11.2014 23.11.2015
Ingerslevsgade 120 · DK-1705 København V 09.09.2002 17.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 15.07.2008
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 14.07.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.06.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-05 05.06.2018
2001-05-28 28.05.2001 04.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 28.05.2001

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Schumann 15.05.2000
Michael Christiani Havemann 01.01.2000 15.05.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Schumann 15.05.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KRABAT ApS

Griffenfeldsgade 33
2200 København N

CVR

25125762

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2000

P-nummer

1007334571

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fs@fredemann.com

Telefon

23901021

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed og dermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-