EGHOLM FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 1999
 • CVR 24239241

Virksomheden EGHOLM FINANS ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 21. september 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.501 DKK, mens den i 2021 var på -1.551 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 210.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

210’ DKK

+56%

Egenkapital

1.032’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

257’ DKK

+49%

Årets resultat

2022210.328 DKK
2021134.697 DKK
2020134.040 DKK
2019280.251 DKK
2018-15.488 DKK
201733.259 DKK
2016-454 DKK
201531.651 DKK
20143.612 DKK
2013801 DKK
2012828 DKK

Likviditetsgrad

149 %

+7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

33 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.123’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.123’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  261’
  -
  -
  261’
  257’
  -
  257’
  -47’
  210’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  415’
  3.123’
  3.123’
  125’
  907’
  -
  -
  1.032’
  -
  1.032’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.038’
  -
  2.091’
  3.123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EGHOLM FINANS ApS 11.11.1999
BJHD70-D100 ApS 21.09.1999 10.11.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Skolekrogen 42 · DK-3500 Værløse 01.01.2007
Skolekrogen 42 · DK-3500 Værløse 01.06.2001 31.12.2006
Bellahøjvej 129 · DK-2720 Vanløse 11.11.1999 31.05.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
980000 Uoplyst 31.03.2004 31.12.2007
652320 Investeringsselskaber 29.11.2002 30.03.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-06-01 01.06.2001

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.09.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.06.2001

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Egholm 11.11.1999
Michael Christiani Havemann 21.09.1999 11.11.1999

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Egholm 22.09.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EGHOLM FINANS ApS

Skolekrogen 42
3500 Værløse

CVR

24239241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 1999

P-nummer

1006438455

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser - at drive handels-, investering-, restaurations-, import- og leasingvirksomhed samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja