Knop_Vaerk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 1999
 • CVR 24239225

Virksomheden Knop_Vaerk ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. september 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på -181 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-4’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
2020-181 DKK
2019-7.504 DKK
2018-33.955 DKK
2017-3.094 DKK
2016-6.515 DKK
2015-1.060 DKK
2014-1.361 DKK
2013-1.271 DKK
2012-832 DKK

Likviditetsgrad

88 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-14 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  30’
  50’
  -54’
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  34’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knop_Vaerk ApS 08.06.2020
Folkscph.dk ApS 25.02.2016 07.06.2020
CEFR SELSKABER ApS 22.09.1999 24.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Pilestræde 45 · DK-1112 København K 25.03.2014
Hovedvagtsgade 6 · DK-1103 København K 22.09.1999 24.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.08.2019
141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 25.02.2016 27.08.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 24.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-10 10.06.2020
2020-06-08 08.06.2020 09.06.2020
2017-04-28 28.04.2017 07.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.04.2017
125.000 DKK 22.09.1999 27.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.02.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 23.03.2014 25.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Michael Birn Knop 02.01.2019
Frederikke Amalie Knop 25.02.2016 02.01.2018
Michael Birn Knop 22.09.1999 25.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Birn Knop 22.09.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knop_Vaerk ApS

Pilestræde 45
1112 København K

CVR

24239225

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 1999

P-nummer

1006438431

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ikke finansiel investeringsvirksomhed igennem ejerskab af kapitalandele, investeringer i andre virksomheder eller anden tilsvarende virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-