ENGELBERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 1999
 • CVR 24238970

Virksomheden ENGELBERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 23. september 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.400 DKK, mens den i 2020 var på -3.288 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.643 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-9%

Egenkapital

533’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

-10%

Årets resultat

202110.643 DKK
202011.711 DKK
201917.413 DKK
201816.689 DKK
201716.159 DKK
201617.363 DKK
201517.820 DKK
201418.203 DKK
201319.796 DKK
201226.981 DKK

Likviditetsgrad

827 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

606’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

606’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  21’
  -4’
  -
  17’
  14’
  -
  14’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  540’
  67’
  606’
  606’
  200’
  283’
  50’
  -
  533’
  -
  533’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  69’
  73’
  606’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENGELBERG HOLDING ApS 23.09.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Fynsvej 28 · DK-5500 Middelfart 13.01.2022
Fynsvej 28 · DK-5500 Middelfart 09.10.2018 12.01.2022
Fynsvej 28 · DK-5500 Middelfart 01.01.2007 08.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.11.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 02.11.2009
980000 Uoplyst 23.09.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-05-18 18.05.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 23.09.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.05.2007

Direktører

Navn Fra Til
Aage Engelberg 23.09.1999

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Engelberg 23.09.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENGELBERG HOLDING ApS

Fynsvej 28
5500 Middelfart

CVR

24238970

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 1999

P-nummer

1006438170

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt formuepleje

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-