CMP 1213 A/S

OPLØST EFTER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 25. jun. 1999
 • CVR 21785636

Virksomheden CMP 1213 A/S befinder sig i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker" og har adresse i Aarup. De blev etableret i 25. juni 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på -147.105 DKK, mens den i 2012 var på 861.513 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -737.105 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-737’ DKK

+53%

Egenkapital

448’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

-737’ DKK

+53%

Årets resultat

2013-737.105 DKK
2012-1.569.032 DKK

Likviditetsgrad

247 %

+71%
God

Afkastningsgrad

-98 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

752’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

-147’ DKK

-117%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

752’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  -147’
  -240’
  -350’
  -
  -737’
  -
  -
  -
  -
  -737’
  -
  -737’
  -
  -737’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  752’
  752’
  752’
  1.000’
  -552’
  -
  -
  448’
  -
  448’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  304’
  304’
  752’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CMP 1213 A/S 25.04.2013 22.09.2016
CARL M. PEDERSEN & SØN A/S 25.06.1999 24.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Mørkmoselundsvej 10 · DK-5560 Aarup 08.05.2013 22.09.2016
Indre Ringvej 15 · DK-5560 Aarup 01.01.2007 07.05.2013
Indre Ringvej 15 · DK-5560 Aarup 25.06.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 01.01.2014 22.09.2016
422000 Anlæg af ledningsnet 01.01.2008 31.12.2013
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 01.01.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-25 25.04.2013 22.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 25.06.1999 22.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af likvidator. 25.04.2013 19.06.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Pedersen 25.06.1999 21.03.2014
Tine Ernst 25.06.1999 21.03.2014
Rikke Sellebjerg 25.06.1999 21.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Aage Pedersen 25.06.1999 21.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CMP 1213 A/S

Mørkmoselundsvej 10
5560 Aarup

CVR

21785636

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25. juni 1999

P-nummer

1005201952

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

422100
Anlæg af ledningsnet til væsker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel, udlejning af maskiner samt virksomhed i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af likvidator.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-