RISA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 1999
 • CVR 21770078

Virksomheden RISA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Farum. De blev etableret i 22. juni 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 63.188 DKK, mens den i 2021 var på 99.503 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -359.990 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kurt Bjørkvik.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-360’ DKK

-166%

Egenkapital

7.517’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-352’ DKK

-147%

Årets resultat

2022-359.990 DKK
2021548.174 DKK
202068.021 DKK
201937.031 DKK
2018-206.480 DKK
2017349.848 DKK
2016132.426 DKK
2015-76.420 DKK
2014-459.199 DKK
2013-386.405 DKK
2012197.085 DKK

Likviditetsgrad

335 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-195%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.351’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

63’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

4.834’ DKK

-2%

Tilgodehavende

7.672’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  63’
  -36’
  -87’
  -
  -60’
  323’
  -615’
  -
  -292’
  -352’
  -
  -352’
  -
  -360’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.679’
  -
  -
  -
  -
  4.679’
  -
  -
  2.172’
  -
  245’
  7.672’
  12.351’
  125’
  7.277’
  114’
  -
  7.517’
  -
  7.517’
  -
  -
  2.543’
  -
  -
  -
  2.543’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.067’
  2.291’
  12.351’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RISA HOLDING ApS 30.09.2008
ENVIKRAFT HOLDING ApS 22.06.1999 29.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Boserupvej 3 · DK-3520 Farum 28.10.2008
Topstykket 18 · DK-3460 Birkerød 01.01.2007 27.10.2008
Topstykket 18 · DK-3460 Birkerød 22.06.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.01.2003 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.06.1999 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-08 08.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.06.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kurt Bjørkvik 22.06.1999

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kurt Bjørkvik 22.06.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RISA HOLDING ApS

Boserupvej 3
3520 Farum

CVR

21770078

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 1999

P-nummer

1005187390

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45826161

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt yde konsulentbistand til datterselskaber, associerede selskaber og andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-