SEPARATE EQUITY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. maj 1999
 • CVR 21747041

Virksomheden SEPARATE EQUITY ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 17. maj 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.365 DKK, mens den i 2020 var på -2.565 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.929 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

-75%

Egenkapital

1.974’ DKK

+4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

100’ DKK

-74%

Årets resultat

202177.929 DKK
2020309.086 DKK
2019108.600 DKK
2018-10.852 DKK
2017141.997 DKK
2016-57.360 DKK
2015172.240 DKK
2014385.119 DKK
2013294.302 DKK
2012163.519 DKK

Likviditetsgrad

122 %

+32%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.389’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

505’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  3’
  -3’
  118’
  -20’
  -
  99’
  100’
  -
  100’
  -22’
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.884’
  1.884’
  -
  -
  -
  -
  505’
  505’
  2.389’
  250’
  1.524’
  -
  200’
  1.974’
  -
  1.974’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  415’
  2.389’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SEPARATE EQUITY ApS 16.11.2004
DOMDAL CAFE & VÆRTSHUS ApS 17.05.1999 15.11.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Charlottenlundvej 2C · DK-2900 Hellerup 18.01.2005
Charlottenlundvej 2c · DK-2900 Hellerup 17.05.1999 17.01.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 01.01.2008
554090 Cafeér og kaffebarer mv. 01.01.2003 31.12.2007
554010 Værtshuse, bodegaer mv. 17.05.1999 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-25 25.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 16.11.2004
125.000 DKK 17.05.1999 15.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Steen Ulrik Zeplin 17.05.1999
Bent Christensen 17.05.1999 31.10.2004

Legalle ejere

Navn Fra Til
SEPARATE PROPERTY ApS 16.11.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Ulrik Zeplin 17.05.1999
Philip Ask Zeplin-Frederiksen 17.05.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SEPARATE EQUITY ApS

Charlottenlundvej 2
2900 Hellerup

CVR

21747041

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. maj 1999

P-nummer

1005171088

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DOMDAL CAFÈ & VÆRTSHUS ApS

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive cafe og værtshus, og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-