TANDLÆGE YVONNE LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. feb. 1999
 • CVR 21512532

Virksomheden TANDLÆGE YVONNE LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 4. februar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 42.581 DKK, mens den i 2021 var på 130.985 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -399.424 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-399’ DKK

-236%

Egenkapital

-540’ DKK

-284%

Omsætning

-

Resultat før skat

-324’ DKK

-178%

Årets resultat

2022-399.424 DKK
2021-118.915 DKK
202024.310 DKK
201938.739 DKK
201832.794 DKK
201765.168 DKK
2016-51.096 DKK
201542.100 DKK
2014-85.203 DKK
2013-337.913 DKK
2012-39.259 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-96%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-42 %

-394%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.282’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

43’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

1.822’ DKK

+2%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  43’
  -
  -39’
  -
  3’
  -
  -81’
  -246’
  -327’
  -324’
  -
  -324’
  -
  -399’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.214’
  68’
  -
  -
  68’
  1.282’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.282’
  125’
  -665’
  -
  -
  -540’
  -
  -540’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.026’
  656’
  -
  51’
  -
  8’
  -
  797’
  1.282’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE YVONNE LARSEN HOLDING ApS 15.04.1999
BJHD32-I399 ApS 04.02.1999 14.04.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Grønnegården 565A · DK-2670 Greve 25.03.2002
Vangede Bygade 72 · DK-2820 Gentofte 04.02.1999 24.03.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 04.02.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2002-03-07 07.03.2002

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.02.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør. 07.03.2002

Direktører

Navn Fra Til
Yvonne Larsen 14.04.1999
Michael Christiani Havemann 04.02.1999 14.04.1999

Reelle ejere

Navn Fra Til
Yvonne Larsen 04.02.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE YVONNE LARSEN HOLDING ApS

Grønnegården 565
2670 Greve

CVR

21512532

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. februar 1999

P-nummer

1004987152

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

43691449

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser - at drive handels-, investerings- og tandlægevirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-