LEPERA DRIFT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 1998
 • CVR 21458376

Virksomheden LEPERA DRIFT ApS befinder sig i branchen "Andre personlige serviceydelser i.a.n." og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 22. september 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -55.837 DKK, mens den i 2021 var på -11.434 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.537 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-59’ DKK

-351%

Egenkapital

-102’ DKK

-134%

Omsætning

-

Resultat før skat

-59’ DKK

-351%

Årets resultat

2022-58.537 DKK
2021-12.987 DKK
2020-5.150 DKK
2019-7.650 DKK
2018-7.650 DKK
2017-32.700 DKK
201615.350 DKK
2015-20.885 DKK
2014-30.637 DKK
2013-78.146 DKK
2012-29.303 DKK

Likviditetsgrad

925 %

+18%
God

Afkastningsgrad

-97 %

-318%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-177 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

58’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-56’ DKK

-388%

Gældsforpligtelser

160’ DKK

+72%

Tilgodehavende

58’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -56’
  -
  -
  -
  -56’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -59’
  -
  -59’
  -
  -59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  0
  58’
  58’
  80’
  -182’
  -
  -
  -102’
  -
  -102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  58’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEPERA DRIFT ApS 19.11.2012
LEPERA HOLDING ApS 22.09.1998 18.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Kildevænget 4 · DK-3100 Hornbæk 31.05.2018
Søengen 1 · DK-2840 Holte 20.02.2017 30.05.2018
Tjørnebakken 8 · DK-2800 Kgs.Lyngby 30.09.2004 19.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 20.02.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 19.02.2017
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-24 24.11.2022
2022-11-20 20.11.2022 23.11.2022
2013-05-22 22.05.2013 19.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.11.2012
125.000 DKK 14.01.1999 18.11.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Inge Becher Nielsen 22.09.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Becher Nielsen 22.09.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEPERA DRIFT ApS

Kildevænget 4
3100 Hornbæk

CVR

21458376

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 1998

P-nummer

1004949662

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Farmors grønne køkken ApS
 • Online Balance ApS
 • Sugarless Living ApS

Branchekode

960900
Andre personlige serviceydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inge.nielsen1@gmail.com

Telefon

26207059

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og finansiering og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-