NARDI DESIGN ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 15. jan. 1999
 • CVR 21445835

Virksomheden NARDI DESIGN ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 15. januar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 16.104 DKK, mens den i 2013 var på 19.394 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.574 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-197%

Egenkapital

-45’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-197%

Årets resultat

2014-15.574 DKK
201316.032 DKK
20129.765 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-513 %

-249%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.936 %

-267%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

16’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2014
  -
  16’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2014
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  2’
  125’
  -170’
  -
  -
  -45’
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  0
  48’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NARDI DESIGN ApS 01.08.2001 06.11.2015
EUROPEAN TRADING ApS 15.01.1999 31.07.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Strandbjerg 6A · DK-2960 Rungsted Kyst 31.01.2005 06.11.2015
Mørdrupvej 69 · DK-3060 Espergærde 26.10.2004 30.01.2005
Kristianiagade 16 · DK-2100 København Ø 01.08.2001 25.10.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 29.09.2011 06.11.2015
461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 01.01.2008 28.09.2011
511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 15.01.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-01-31 31.01.2005 06.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.01.1999 06.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.01.2005 06.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Anne Nardi 01.08.2001 08.09.2015
Otto Jul Nardi 15.01.1999 01.08.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NARDI DESIGN ApS

Strandbjerg 6
2960 Rungsted Kyst

CVR

21445835

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 1999

P-nummer

1004939255

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og service og anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-