K. V. HOLDING VIBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 1998
 • CVR 21192333

Virksomheden K. V. HOLDING VIBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 2. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.876 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

+154%

Egenkapital

576’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

+154%

Årets resultat

202339.876 DKK
2022-73.205 DKK
202146.759 DKK
2020-15.581 DKK
201915.903 DKK
2018-34.702 DKK
201733.369 DKK
201632.917 DKK
2015141.906 DKK
2014197.360 DKK
2013221.298 DKK
2012148.770 DKK

Likviditetsgrad

11.728 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

581’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

581’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  7’
  -7’
  46’
  0
  -
  47’
  40’
  -
  40’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  23’
  581’
  581’
  200’
  319’
  57’
  -
  576’
  -
  576’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  5’
  581’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K. V. HOLDING VIBORG ApS 02.10.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Ll. Sct. Mikkels Gade 2A · DK-8800 Viborg 11.04.2012
Skovbakkevej 105 · DK-8800 Viborg 15.03.2006 10.04.2012
Fanøvej 3 · DK-8800 Viborg 02.10.1998 14.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 02.10.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-02 02.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 02.10.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en eller flere af generalforsamlingen valgte direktører, der vælges for 1 år ad gangen. 02.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Inge Kjær Vestergaard 24.05.2004
Kristian Jacobsen Vestergaard 02.10.1998 24.05.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Kjær Vestergaard 24.05.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K. V. HOLDING VIBORG ApS

Ll. Sct. Mikkels Gade 2
8800 Viborg

CVR

21192333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 1998

P-nummer

1004754933

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en eller flere af generalforsamlingen valgte direktører, der vælges for 1 år ad gangen.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-