A/S PROFESSIONELT INDKØB NU

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1998
 • CVR 21055247

Virksomheden A/S PROFESSIONELT INDKØB NU befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. juli 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 536.693 DKK, mens den i 2020 var på 602.094 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 266.114 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Rolf Frydelund Kristensen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lone Warburg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

266’ DKK

+76%

Egenkapital

3.356’ DKK

+9%

Omsætning

2.813’ DKK

-8%

Resultat før skat

277’ DKK

+59%

Årets resultat

2021266.114 DKK
2020151.233 DKK
2019318.607 DKK
2018-215.641 DKK
2017521.366 DKK
2016-28.009 DKK
2015311.562 DKK
201460.770 DKK
201368.710 DKK
2012-59.787 DKK

Likviditetsgrad

159 %

-5%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

63 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.324’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

537’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.137’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  2.813’
  537’
  -469’
  -
  -
  -
  219’
  -9’
  -
  210’
  277’
  -
  277’
  -11’
  266’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.188’
  2.188’
  -
  1.599’
  -
  11’
  1.527’
  3.137’
  5.324’
  1.917’
  1.439’
  -
  -
  3.356’
  -
  3.356’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  1.699’
  262’
  1.968’
  5.324’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A/S PROFESSIONELT INDKØB NU 11.06.2004
KMS-HANDEL A/S 01.07.1998 10.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Reventlowsgade 14 · DK-1651 København V 01.07.1998

Branchekode

Branchekode Fra Til
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 01.01.2008
519000 Anden engroshandel 01.01.2003 31.12.2007
517000 Anden engroshandel 01.07.1998 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-20 20.05.2022
2004-06-11 11.06.2004 19.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.917.000 DKK 27.05.2004
500.000 DKK 01.07.1998 26.05.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren 11.06.2004

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Andreas Bech-Hosvig 20.05.2022
Finn Plambech Clausen 24.05.2019
Rolf Frydelund Kristensen 24.05.2019 30.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Rolf Frydelund Kristensen 01.10.2021
Jesper Bonke Johansen 01.01.2018 30.09.2021
Sten Nedergaard Bertelsen 01.10.2017 28.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
A/S PROFESSIONELT INDKØB NU 21.03.2017
Fagligt Fælles Forbund 02.01.2014
DAN EJENDOMS SERVICE A/S 02.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A/S PROFESSIONELT INDKØB NU

Reventlowsgade 14
1651 København V

CVR

21055247

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1998

P-nummer

1004674546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

469000
Ikke-specialiseret engroshandel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handelsvirksomhed. Selskabet skal gennem sit virke og i aktivt samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til udvikling af kooperationen i overensstemmelse med de principper, der er gældende for Det Kooperative Fællesforbund. Til opnåelse af disse formål kan selskabet erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i øvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber til fremme af kooperationen

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren

Registeret kapital

1.917.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej