VOGNMAND MICHAEL SØRENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 1998
 • CVR 20962135

Virksomheden VOGNMAND MICHAEL SØRENSEN ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Sabro. De blev etableret i 23. juni 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 10.825.141 DKK, mens den i 2021 var på 9.580.053 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.385.386 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.385’ DKK

0%

Egenkapital

2.168’ DKK

+69%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.781’ DKK

+38%

Årets resultat

20221.385.386 DKK
20211.391.809 DKK
20201.223.335 DKK
2019677.526 DKK
2018499.160 DKK
2017542.146 DKK
2016320.768 DKK
2015490.049 DKK
2014260.805 DKK
2013-84.310 DKK
2012230.262 DKK

Likviditetsgrad

76 %

+69%
Svag

Afkastningsgrad

34 %

+10%
God

Soliditetsgrad

41 %

+26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.267’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

10.825’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.340’ DKK

+98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  10.825’
  -8.989’
  -53’
  -
  1.783’
  4’
  -
  -
  4’
  1.781’
  -
  1.781’
  -396’
  1.385’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  331’
  -
  2.802’
  -
  -
  125’
  125’
  2.927’
  -
  939’
  82’
  94’
  1.225’
  2.340’
  5.267’
  125’
  2.043’
  -
  -
  2.168’
  -
  2.168’
  12’
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.917’
  777’
  3.088’
  5.267’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VOGNMAND MICHAEL SØRENSEN ApS 23.06.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevejen 21 · DK-8471 Sabro 01.01.2007
Kirkevejen 21 · DK-8471 Sabro 23.06.1998 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 01.01.2008
602410 Vognmandsvirksomhed 23.06.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-12 12.03.2015
1998-06-23 23.06.1998 11.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.06.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 23.06.1998

Direktører

Navn Fra Til
Michael Sørensen 23.06.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Sørensen 23.06.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VOGNMAND MICHAEL SØRENSEN ApS

Kirkevejen 21
8471 Sabro

CVR

20962135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 1998

P-nummer

1006234972

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86948370

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er alle former for kørsel af alle til en vognmandsvirksomhed hørende opgaver. Der køres over hele landet samt iøvrigt dermed beslægtet virksomhed vedrørende formålet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-