ERTMANN REGNSKAB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 1998
 • CVR 20746440

Virksomheden ERTMANN REGNSKAB ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Lundby. De blev etableret i 19. januar 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2024 på 297.558 DKK, mens den i 2023 var på 128.394 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 43.273 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claes Ertmann Olsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

+214%

Egenkapital

46’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

+216%

Årets resultat

202443.273 DKK
2023-37.809 DKK
202269.506 DKK
202163.097 DKK
20201.329 DKK
2019-26.965 DKK
20181.519 DKK
201768.413 DKK
201655.099 DKK
201551.277 DKK
201446.699 DKK
201318.659 DKK
201216.882 DKK

Likviditetsgrad

182 %

+71%
God

Afkastningsgrad

54 %

+156%
God

Soliditetsgrad

45 %

+601%
God

Overskudsgrad

-

Balance

103’ DKK

+108%

Bruttofortjeneste

298’ DKK

+132%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

103’ DKK

+108%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2024
  -
  298’
  -242’
  -
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  56’
  -12’
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2024
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  60’
  103’
  103’
  40’
  6’
  -
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERTMANN REGNSKAB ApS 16.02.2022
ERTMANN REVISION ApS 13.01.2020 15.02.2022
ERTMANN REVISION A/S 19.01.1998 12.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Køng Møllevej 11 · DK-4750 Lundby 29.06.2017
Vadstrupvej 6 · DK-2880 Bagsværd 23.04.2009 28.06.2017
Kidhøj 22 · DK-2880 Bagsværd 19.01.1998 22.04.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 19.01.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-16 16.02.2022
2020-01-13 13.01.2020 15.02.2022
2013-04-05 05.04.2013 12.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2020
500.000 DKK 19.01.1998 12.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 13.01.2020
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør alene. 05.04.2013 12.01.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
René Struve 19.01.1998 13.01.2020
Claes Ertmann Olsen 19.01.1998 13.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Claes Ertmann Olsen 05.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claes Ertmann Olsen 19.01.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERTMANN REGNSKAB ApS

Køng Møllevej 11
4750 Lundby

CVR

20746440

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 1998

P-nummer

1004486963

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40633796

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive regnskabs- og revisionsvirksomhed samt rådgivning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-