KURS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 1997
 • CVR 20556285

Virksomheden KURS ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Herning. De blev etableret i 16. december 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -240.617 DKK, mens den i 2022 var på -289.435 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.202.189 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Poul Erik Jakobsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jette Jakobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.202’ DKK

+185%

Egenkapital

29.100’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.387’ DKK

+185%

Årets resultat

20234.202.189 DKK
2022-4.962.555 DKK
20215.193.973 DKK
20201.816.807 DKK
20192.869.660 DKK
2018-1.420.020 DKK
20171.020.452 DKK
2016-1.081.439 DKK
2015-1.801.310 DKK
2014-1.641.542 DKK
2013-1.484.226 DKK
20122.408.108 DKK

Likviditetsgrad

9.731 %

+40%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29.163’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-241’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.077’ DKK

+55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -241’
  -181’
  -
  -
  -422’
  5.812’
  -
  -
  5.812’
  5.387’
  -
  5.387’
  -1.185’
  4.202’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23.085’
  23.085’
  -
  -
  -
  -
  5.809’
  6.077’
  29.163’
  200’
  25.900’
  3.000’
  -
  29.100’
  -
  29.100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  29.163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KURS ApS 02.01.2012
P.E.J. HOLDING ApS 16.12.1997 01.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Bitsovvej 2 · DK-7400 Herning 01.07.2002
Hybenvej 4 · DK-7400 Herning 16.12.1997 30.06.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 14.06.2013
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 13.06.2013
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-05 05.03.2018
2012-01-02 02.01.2012 04.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 16.12.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen eller af bestyrelsesformanden. 01.04.2018
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 02.01.2012 31.03.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Katrine Byg Venø 13.02.2005 02.01.2012
Poul Erik Jakobsen 16.12.1997

Direktører

Navn Fra Til
Poul Erik Jakobsen 16.12.1997

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jette Byg Jakobsen 01.01.2011
Poul Erik Jakobsen 01.01.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KURS ApS

Bitsovvej 2
7400 Herning

CVR

20556285

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 1997

P-nummer

1004457462

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Revisor

-