TICO-HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 1997
 • CVR 20533447

Virksomheden TICO-HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 15. oktober 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.985 DKK, mens den i 2022 var på -14.982 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.776 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+168%

Egenkapital

143’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

+168%

Årets resultat

202311.776 DKK
2022-17.226 DKK
202167.592 DKK
202024.706 DKK
2019761 DKK
2018-104.738 DKK
201721.394 DKK
201616.921 DKK
2015-36.863 DKK
201426.869 DKK
201315.482 DKK
2012-12.167 DKK

Likviditetsgrad

180 %

-31%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

321’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

321’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  34’
  -9’
  -
  25’
  15’
  -
  15’
  -3’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  113’
  321’
  321’
  125’
  18’
  -
  -
  143’
  -
  143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  178’
  321’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TICO-HOLDING ApS 15.10.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Rensdyrvej 12 · DK-8270 Højbjerg 15.10.1997

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 15.10.1997 31.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-18 18.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.10.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Poul Henning Christensen 15.10.1997

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Henning Christensen 15.10.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TICO-HOLDING ApS

Rensdyrvej 12
8270 Højbjerg

CVR

20533447

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 1997

P-nummer

1004364691

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed samt handel

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-