BRDR. ROHDE VVS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 1997
 • CVR 20242736

Virksomheden BRDR. ROHDE VVS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 1. juli 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 127.787 DKK, mens den i 2021 var på 139.136 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 83.169 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

83’ DKK

-3%

Egenkapital

2.275’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

-4%

Årets resultat

202283.169 DKK
202186.051 DKK
2020445.780 DKK
2019-813.107 DKK
20182.481.398 DKK
2017175.001 DKK
201678.713 DKK
201597.091 DKK
2014-131.781 DKK
201379.222 DKK
2012429.366 DKK

Likviditetsgrad

163 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

63 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.625’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

128’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

1.227’ DKK

-3%

Tilgodehavende

409’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  128’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  107’
  -
  107’
  -23’
  83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.216’
  -
  -
  -
  -
  3.216’
  -
  -
  -
  72’
  331’
  409’
  3.625’
  125’
  2.150’
  -
  -
  2.275’
  -
  2.275’
  123’
  123’
  976’
  -
  -
  -
  976’
  -
  -
  -
  -
  10’
  146’
  251’
  3.625’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRDR. ROHDE VVS ApS 02.07.1998
JAGI VVS ApS 01.07.1997 01.07.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Frederikssundsvej 249 · DK-2700 Brønshøj 31.01.2019
Kastanie Allé 16 · DK-2720 Vanløse 01.07.1997 30.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 19.11.2004 31.12.2007
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 01.07.1997 18.11.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-10 10.07.2020
2011-05-17 17.05.2011 09.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.07.2020
Selskabet tegnes af en direktør eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. 17.05.2011 09.07.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Per Rohde 01.07.1998 10.07.2020
Jan Rohde 01.07.1997 10.07.2020
Gitte Poulsen 01.07.1997 01.03.2004

Direktører

Navn Fra Til
Jan Rohde 01.07.1997

Legalle ejere

Navn Fra Til
BRDR. ROHDE VVS ApS 01.07.2020
Jan Rohde 01.07.1998
Per Rohde 01.07.1998 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Rohde 01.07.1997
Per Rohde 01.07.1997 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRDR. ROHDE VVS ApS

Frederikssundsvej 249
2700 Brønshøj

CVR

20242736

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 1997

P-nummer

1004202232

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • JAGI VVS ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40144871

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive VVS og blikkenslager virksomhed samt anden aktivitet beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-