TANDLÆGE STEEN JEPPESEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 1997
 • CVR 20213574

Virksomheden TANDLÆGE STEEN JEPPESEN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 30. juni 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -99.287 DKK, mens den i 2021 var på -271.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -183.377 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Elin Sode Jeppesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-183’ DKK

+62%

Egenkapital

5.770’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-183’ DKK

+66%

Årets resultat

2022-183.377 DKK
2021-480.669 DKK
2020764.996 DKK
201960.491 DKK
2018159.326 DKK
2017200.245 DKK
2016490.960 DKK
20151.047.359 DKK
20141.033.221 DKK
2013716.940 DKK
2012948.796 DKK

Likviditetsgrad

253 %

+15%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.078’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-99’ DKK

+63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

780’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -99’
  -
  -
  -
  -174’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -183’
  -
  -183’
  -
  -183’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.298’
  -
  -
  -
  -
  5.298’
  -
  -
  -
  4’
  770’
  780’
  6.078’
  3.650’
  2.120’
  -
  -
  5.770’
  -
  5.770’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  247’
  308’
  6.078’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE STEEN JEPPESEN ApS 30.06.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Ulriksdal 6 · DK-3480 Fredensborg 20.01.2023
Ulriksdal 6 · DK-3480 Fredensborg 13.06.2022 19.01.2023
Kongevejen 2P · DK-3480 Fredensborg 18.05.2021 12.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008
851310 Praktiserende tandlæger 30.06.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-02 02.06.2022
2017-05-10 10.05.2017 01.06.2022
1997-06-30 30.06.1997 09.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
3.650.000 DKK 30.06.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 30.06.1997

Direktører

Navn Fra Til
Elin Sode Jeppesen 02.06.2022
Steen Lunde Jeppesen 30.06.1997 02.06.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Elin Sode Jeppesen 07.06.2022
TANDLÆGE STEEN JEPPESEN HOLDING ApS 28.05.2002 07.06.2022
TANDLÆGE STEEN JEPPESEN HOLDING ApS 28.05.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elin Sode Jeppesen 30.06.1997
Steen Lunde Jeppesen 30.06.1997 07.06.2022
Steen Lunde Jeppesen 30.06.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE STEEN JEPPESEN ApS

Ulriksdal 6
3480 Fredensborg

CVR

20213574

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 1997

P-nummer

1004261476

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

elin@frisk-aloevera.dk

Telefon

21469330

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kapitalforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

3.650.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-