M. HILDEBRANDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 1997
 • CVR 20114894

Virksomheden M. HILDEBRANDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Stenløse. De blev etableret i 2. juni 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.656.797 DKK, mens den i 2021 var på 90.447 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.315.705 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.316’ DKK

> +999%

Egenkapital

10.095’ DKK

+73%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.540’ DKK

> +999%

Årets resultat

20224.315.705 DKK
2021-28.570 DKK
2020102.878 DKK
2019513.938 DKK
2018164.642 DKK
2017244.999 DKK
201661.628 DKK
2015164.904 DKK
2014148.015 DKK
20131.318.868 DKK
2012100.805 DKK

Likviditetsgrad

879 %

-98%
God

Afkastningsgrad

50 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

89 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.382’ DKK

+92%

Bruttofortjeneste

5.657’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.310’ DKK

+108%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.657’
  -
  -
  -
  5.657’
  56’
  -
  -
  56’
  5.540’
  -
  5.540’
  -1.224’
  4.316’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  9.057’
  11.310’
  11.382’
  200’
  9.595’
  300’
  -
  10.095’
  -
  10.095’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  0
  1.287’
  11.382’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. HILDEBRANDT HOLDING ApS 02.06.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Christianslyst 2 · DK-3660 Stenløse 01.01.2007
Christianslyst 2 · DK-3660 Stenløse 29.04.2005 31.12.2006
Bundsvej 42 · DK-3660 Stenløse 02.06.1997 28.04.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2009
980000 Uoplyst 02.06.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1997-06-02 02.06.1997

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 02.06.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.06.1997

Direktører

Navn Fra Til
Michael Hildebrandt 02.06.1997

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Hildebrandt 02.06.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. HILDEBRANDT HOLDING ApS

Christianslyst 2
3660 Stenløse

CVR

20114894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 1997

P-nummer

1004248835

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

48183643

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, herunder i anparter og aktier samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej