BJERRE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 1997
 • CVR 20081333

Virksomheden BJERRE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 15. maj 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -48.404 DKK, mens den i 2022 var på -34.993 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 397.841 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nina Jeanette Bjerre.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

398’ DKK

+195%

Egenkapital

6.099’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

510’ DKK

+194%

Årets resultat

2023397.841 DKK
2022-419.629 DKK
2021527.437 DKK
2020-109.794 DKK
2019125.179 DKK
2018-156.269 DKK
2017-74.326 DKK
2016162.585 DKK
2015425.368 DKK
2014505.603 DKK
2013278.136 DKK
2012-141.901 DKK

Likviditetsgrad

61.085 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-41%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.109’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-48’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.109’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -48’
  -
  -
  -
  -48’
  558’
  0
  -
  558’
  510’
  -
  510’
  -112’
  398’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  6.109’
  6.109’
  200’
  5.859’
  40’
  -
  6.099’
  -
  6.099’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  6.109’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJERRE HOLDING ApS 15.05.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Hærvejen 34 · DK-8800 Viborg 31.01.2022
Sct. Jørgens Vej 24 · DK-8800 Viborg 22.01.2018 30.01.2022
Fjordgade 44 · DK-9670 Løgstør 29.10.2012 21.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.05.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1997-05-15 15.05.1997

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 15.05.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.05.1997

Direktører

Navn Fra Til
Nina Jeanette Bjerre 25.12.1999
Poul Christian Bjerre 15.05.1997 03.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nina Jeanette Bjerre 15.05.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJERRE HOLDING ApS

Hærvejen 34
8800 Viborg

CVR

20081333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 1997

P-nummer

1004228812

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ninabjerre55@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-