JOHS. CHRISTENSEN & SØNNER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. okt. 1996
 • CVR 19601889

Virksomheden JOHS. CHRISTENSEN & SØNNER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 22. oktober 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -32.783 DKK, mens den i 2022 var på -27.276 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.191.544 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Per Bünger Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.192’ DKK

+161%

Egenkapital

22.149’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.199’ DKK

+162%

Årets resultat

20231.191.544 DKK
2022-1.943.485 DKK
20212.333.848 DKK
20202.135.923 DKK
20192.119.683 DKK
2018492.391 DKK
2017989.752 DKK
20161.357.674 DKK
20152.578.328 DKK
20141.688.592 DKK
20131.683.337 DKK
20121.036.532 DKK

Likviditetsgrad

9.296 %

-79%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

22.262’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.491’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -33’
  -200’
  -
  -
  -233’
  830’
  -2’
  -
  828’
  1.199’
  -
  1.199’
  -8’
  1.192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.771’
  11.771’
  -
  -
  -
  -
  208’
  10.491’
  22.262’
  150’
  20.113’
  1.800’
  -
  22.149’
  -
  22.149’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  113’
  22.262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOHS. CHRISTENSEN & SØNNER HOLDING ApS 25.09.2002
JOHS. CHRISTENSEN & SØNNER ApS 22.10.1996 24.09.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Grønbakken 10 · DK-6200 Aabenraa 20.09.2018
Plantagevej 1 · DK-6330 Padborg 01.01.2007 19.09.2018
Plantagevej 1 · DK-6330 Padborg 25.01.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2003 31.12.2007
602410 Vognmandsvirksomhed 22.10.1996 30.06.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-01-23 23.01.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 25.10.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 23.01.2006

Direktører

Navn Fra Til
Per Bünger Christensen 22.10.1996

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Bünger Christensen 22.10.1996

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOHS. CHRISTENSEN & SØNNER HOLDING ApS

Grønbakken 10
6200 Aabenraa

CVR

19601889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. oktober 1996

P-nummer

1003892312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

74651334

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej