LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 1996
 • CVR 19553876

Virksomheden LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 10. oktober 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 8.330.238 DKK, mens den i 2022 var på 7.883.383 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.960.467 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Bastrup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.960’ DKK

+1%

Egenkapital

1.204’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.518’ DKK

+1%

Årets resultat

20231.960.467 DKK
20221.950.076 DKK
20211.876.924 DKK
20201.753.590 DKK
20191.705.185 DKK
20181.699.430 DKK
20171.663.263 DKK
20161.767.599 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013-1.431.250 DKK
20121.368.947 DKK

Likviditetsgrad

165 %

-3%
God

Afkastningsgrad

81 %

-5%
God

Soliditetsgrad

39 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.049’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

8.330’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.049’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  8.330’
  -5.849’
  -
  -
  2.482’
  37’
  0
  -
  37’
  2.518’
  -
  2.518’
  -558’
  1.960’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  384’
  -
  544’
  1.944’
  3.049’
  3.049’
  176’
  678’
  350’
  -
  1.204’
  -
  1.204’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.846’
  3.049’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 10.10.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Porschevej 3 · DK-7100 Vejle 11.11.2008
Jens Grøns Vej 2 · DK-7100 Vejle 01.01.2007 10.11.2008
Jens Grøns Vej 2 · DK-7100 Vejle 10.10.1996 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 10.10.1996 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-01 01.11.2018
2011-10-28 28.10.2011 31.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
176.000 DKK 22.12.2005
132.000 DKK 16.12.2005 21.12.2005
125.000 DKK 14.10.1996 15.12.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 07.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 28.10.2011 06.11.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Arne Mørch Jakobsen 22.12.2005 01.11.2018
Vagn Gørup Theilgaard 10.10.1996 30.10.2014
Torben Bastrup 10.10.1996 01.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Torben Bastrup 01.11.2018
Arne Mørch Jakobsen 23.10.2009
Vagn Gørup Theilgaard 10.10.1996 23.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Mørch Jakobsen 10.12.2012
Torben Bastrup 10.12.2012
Hans-Erik Brandt Pedersen 10.12.2012 01.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Porschevej 3
7100 Vejle

CVR

19553876

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 1996

P-nummer

1003870565

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DME REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
 • DMOGE REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ldmrevision@ldmrevision.dk

Telefon

76408388

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

176.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Ja