MUNKSGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 1996
 • CVR 19398781

Virksomheden MUNKSGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 14. juni 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 194 DKK, mens den i 2022 var på -111.841 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 164.863 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

165’ DKK

+121%

Egenkapital

9.068’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

271’ DKK

+124%

Årets resultat

2023164.863 DKK
2022-785.708 DKK
2021466.086 DKK
2020-224.602 DKK
2019-193.226 DKK
2018346.696 DKK
2017412.891 DKK
2016465.711 DKK
2015-217.770 DKK
2014-350.012 DKK
2013-469.862 DKK
2012-614.354 DKK

Likviditetsgrad

1.465 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.584’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.562’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -24’
  -
  -24’
  531’
  -24’
  -211’
  295’
  271’
  -
  271’
  -106’
  165’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.607’
  415’
  -
  -
  415’
  2.022’
  -
  -
  1.710’
  -
  38’
  7.562’
  9.584’
  200’
  8.746’
  122’
  -
  9.068’
  -
  9.068’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  516’
  9.584’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUNKSGAARD HOLDING ApS 14.06.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 1 · DK-7500 Holstebro 19.04.2024
Søgårdsvej 10 · DK-7500 Holstebro 02.05.2003 18.04.2024
Skivevej 144 · DK-7500 Holstebro 14.06.1996 01.05.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 14.06.1996 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-29 29.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 02.07.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.06.2018
Selskabet tegnes af een direktør. 29.05.2014 14.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Hans Freddy Munksgaard 14.06.1996

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Freddy Munksgaard 14.06.1996

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUNKSGAARD HOLDING ApS

Østerbrogade 1
7500 Holstebro

CVR

19398781

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 1996

P-nummer

1003869647

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt handel, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-