JOKER INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 1996
 • CVR 19254100

Virksomheden JOKER INVEST ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Væggerløse. De blev etableret i 26. marts 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -360.251 DKK, mens den i 2021 var på 3.023.340 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -438.255 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-438’ DKK

-365%

Egenkapital

4.848’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-532’ DKK

-687%

Årets resultat

2022-438.255 DKK
2021165.219 DKK
2020-72.021 DKK
2019127.676 DKK
2018-170.366 DKK
2017-62.116 DKK
201627.950 DKK
2015110.692 DKK
201497.257 DKK
2013-170.098 DKK
2012-801.346 DKK

Likviditetsgrad

133 %

+97%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-175%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

28 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.274’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-360’ DKK

-112%

Gældsforpligtelser

12.223’ DKK

+3%

Tilgodehavende

2.321’ DKK

-65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -360’
  -
  -114’
  -
  -475’
  85’
  -143’
  -
  -57’
  -532’
  -
  -532’
  -94’
  -438’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  125’
  -
  14.895’
  -
  -
  57’
  57’
  14.952’
  -
  24’
  -
  845’
  1.322’
  2.321’
  17.274’
  200’
  4.648’
  -
  -
  4.848’
  -
  4.848’
  203’
  203’
  1.838’
  -
  8.637’
  -
  10.475’
  -
  -
  -
  -
  62’
  1.349’
  1.748’
  17.274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOKER INVEST ApS 13.12.2007
JOKER AUTOMATER ApS 26.03.1996 12.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bøtø Møllevej 12 · DK-4873 Væggerløse 01.01.2007
Bøtø Møllevej 12 · DK-4873 Væggerløse 22.06.2001 31.12.2006
Vestergade 17 · DK-4850 Stubbekøbing 26.03.1996 21.06.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 23.06.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 22.06.2009
980000 Uoplyst 01.01.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-07-01 01.07.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 21.05.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2009

Direktører

Navn Fra Til
Knud Erik Olsen 03.06.1999 11.05.2009
Jan Rune Olsen 26.03.1996

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Rune Olsen 24.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOKER INVEST ApS

Bøtø Møllevej 12
4873 Væggerløse

CVR

19254100

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 1996

P-nummer

1004328754

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

olsen@jokerinvest.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, udlejning, køb og salg af værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed samt restaurations- og forlystelsesetablissementer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller