BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 18754770

Virksomheden BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.717 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

Egenkapital

1.394’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

Likviditetsgrad

2.714 %

God

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.447’ DKK

Bruttofortjeneste

-54’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.447’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -54’
  -
  -
  -
  -54’
  57’
  -
  -
  57’
  3’
  -
  3’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.292’
  1.447’
  1.447’
  1.000’
  394’
  -
  -
  1.394’
  -
  1.394’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  3’
  53’
  1.447’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND 16.10.1999 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sct. Mathias Gade 96B · DK-8800 Viborg 20.02.2012 01.01.2014
Sct. Mathias Gade 66A · DK-8800 Viborg 05.08.2002 19.02.2012
Vestergade 1 · DK-8800 Viborg 16.10.1999 04.08.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 01.01.2008 01.01.2014
853260 Legater og fonde med velgørende formål 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1997-12-18 18.12.1997 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 18.12.1997 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. 18.12.1997 01.01.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Frank 09.05.2011 01.01.2014
Arndt Jessen Hansen 30.04.2008 09.05.2011
Sven Aage Pedersen 06.01.1999 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND

Sct. Mathias Gade 96
8800 Viborg

CVR

18754770

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1003882926

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at sikre, at udbyttet af stifternes formue efter deres død anvendes til velgørende og/eller almentfremmende formål efter stifternes nærmere bestemmelse, jfr. paragraf 8. Fonden må således ikke drive nogen form for forretningsmæssig virksomhed eller indgå forpligtelser af nogen art.

Tegningsregel

Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-