REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. sep. 1995
 • CVR 18743396

Virksomheden REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 1. september 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.241.089 DKK, mens den i 2022 var på 1.974.378 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.488 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Brask. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anne-Marie Cilleborg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

-9%

Egenkapital

826’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

+52%

Årets resultat

202320.488 DKK
202222.406 DKK
2021-414.272 DKK
202023.073 DKK
2019-175.097 DKK
2018184.415 DKK
2017197.480 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-202.352 DKK

Likviditetsgrad

128 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+126%
Svag

Soliditetsgrad

18 %

+8%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.617’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

2.241’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

3.791’ DKK

-6%

Tilgodehavende

4.585’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.241’
  -2.013’
  -
  -
  228’
  0
  -
  -
  0
  45’
  -
  45’
  -25’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  3’
  32’
  -
  4.024’
  -
  15’
  2’
  4.585’
  4.617’
  510’
  316’
  -
  -
  826’
  -
  826’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  198’
  -
  -
  866’
  -
  18’
  -
  3.593’
  4.617’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER 01.09.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Sct. Mortens Gade 4 · DK-8900 Randers C 01.01.2007
Sct. Mortens Gade 4 · DK-8900 Randers C 01.09.1995 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 01.09.1995 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-11 11.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
510.000 DKK 11.09.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 09.04.2019
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 11.12.2006 04.04.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jan Brask 30.12.2021
Ingelise Gjedsted Brask 30.12.2021
Johannes Bech 09.04.2019 24.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jan Brask 30.12.2021
Johannes Bech 09.04.2019 24.09.2021
Johannes Bech 25.09.1998 04.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johannes Bech 30.09.2007 30.12.2021
Jan Brask 30.09.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER

Sct. Mortens Gade 4
8900 Randers C

CVR

18743396

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. september 1995

P-nummer

1003544292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

510.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja