MØLLE OG DAM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 1994
 • CVR 18210843

Virksomheden MØLLE OG DAM ApS befinder sig i branchen "Ferskvandsbrug" og har adresse i Snedsted. De blev etableret i 12. december 1994 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.599 DKK, mens den i 2022 var på 5.796 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.575 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

-71%

Egenkapital

12.211’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

+146%

Årets resultat

202318.575 DKK
202265.155 DKK
202176.914 DKK
2020190.683 DKK
201993.201 DKK
201849.929 DKK
2017183.886 DKK
2016115.151 DKK
2015-4.493 DKK
2014174.536 DKK
2013152.257 DKK
201242.196 DKK

Likviditetsgrad

2.477 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-162%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.262’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-162%

Gældsforpligtelser

51’ DKK

+884%

Tilgodehavende

1.257’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  81’
  -21’
  -27’
  33’
  29’
  -
  29’
  -10’
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  11.003’
  11.005’
  -
  0
  -
  80’
  30’
  1.257’
  12.262’
  300’
  918’
  -
  -
  12.211’
  -
  12.211’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  1’
  51’
  12.262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MØLLE OG DAM ApS 12.12.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Damsgårdvej 3 · DK-7752 Snedsted 17.10.2011
Damsgårdvej 3 · DK-7752 Snedsted 12.12.1994 16.10.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
32200 Ferskvandsbrug 01.01.2008
50200 Dambrug og fiskeavl 12.12.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-24 24.06.2022
2010-10-27 27.10.2010 23.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 24.06.2022
290.000 DKK 19.12.1994 23.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Niels Møller 12.12.1994

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Møller 12.12.1994

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MØLLE OG DAM ApS

Damsgårdvej 3
7752 Snedsted

CVR

18210843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 1994

P-nummer

1005962957

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

32200
Ferskvandsbrug

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97939111

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-