DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 5. dec. 1994
 • CVR 18178273

Virksomheden DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S befinder sig i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 5. december 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.330.598 DKK, mens den i 2020 var på 1.264.107 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 362.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Carsten Dahl.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

362’ DKK

-32%

Egenkapital

870’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

467’ DKK

-32%

Årets resultat

2021362.213 DKK
2020535.498 DKK
2019647.868 DKK
2018487.980 DKK
2017806.848 DKK
2016818.790 DKK
20151.426.364 DKK
20141.206.238 DKK
2013-1.286.735 DKK
20121.415.467 DKK

Likviditetsgrad

268 %

+12%
God

Afkastningsgrad

34 %

-13%
God

Soliditetsgrad

64 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.364’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

1.331’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.322’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.331’
  -868’
  -2’
  -
  460’
  8’
  -
  0
  8’
  467’
  -
  467’
  -104’
  362’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  42’
  368’
  304’
  -
  100’
  144’
  1.322’
  1.364’
  500’
  8’
  362’
  -
  870’
  -
  870’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  -
  -
  72’
  199’
  494’
  1.364’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S 05.12.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Ellevej 10 · DK-8370 Hadsten 15.12.2019
Brogårdsvej 28 · DK-8370 Hadsten 27.08.2013 14.12.2019
Erslevvej 23 · DK-8370 Hadsten 01.01.2007 26.08.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 01.01.2008
333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg 05.12.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-19 19.03.2020
1994-12-05 05.12.1994 18.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 09.12.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 21.03.2020
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 05.12.1994 20.03.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Niklas Dahl 27.05.2021
Ole Steen Christensen 01.10.2017 27.05.2021
Pia Hag Hansen 25.10.2013 01.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Dahl 03.05.2010
Erik Rokkjær 05.12.1994 03.05.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
STEAM HOLDING ApS 01.10.2017
Hag Montage ApS 08.11.2012 01.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Dahl 05.12.1994

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DETAS ELEKTRONIK & ENERGI A/S

Ellevej 10
8370 Hadsten

CVR

18178273

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

5. december 1994

P-nummer

1001447042

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

332000
Installation af industrimaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@detas.dk

Telefon

86982900

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri og produktion samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller