HENRIK LARSEN A/S

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • A/S
 • Etableret 21. jun. 1994
 • CVR 17863398

Virksomheden HENRIK LARSEN A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 21. juni 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20130 DKK
2012-326.322 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK LARSEN A/S 21.06.1994 20.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Forskerparken 10 · DK-5230 Odense M 21.06.1994 20.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 20.11.2014
741490 Anden virksomhedsrådgivning 21.06.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1994-06-21 21.06.1994 20.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
600.000 DKK 23.06.1994 20.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes hver for sig af direktøren eller bestyrelsesformanden. 21.06.1994 20.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hans Henrik Larsen 21.06.1994 20.11.2014
Henrik Larsen 21.06.1994 20.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Larsen 21.06.1994 20.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK LARSEN A/S

Forskerparken 10
5230 Odense M

CVR

17863398

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. juni 1994

P-nummer

1005930937

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og konsulentarbejde indenfor såvel den offentlige som den private sektor.

Tegningsregel

Selskabet tegnes hver for sig af direktøren eller bestyrelsesformanden.

Registeret kapital

600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor