TANDLÆGE AASE MØLLER-HANSEN ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 23. nov. 1993
 • CVR 17508636

Virksomheden TANDLÆGE AASE MØLLER-HANSEN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Augustenborg. De blev etableret i 23. november 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.094 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

Egenkapital

420’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

Likviditetsgrad

395 %

God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

539’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

470’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -12’
  -
  -
  -12’
  -12’
  -
  -22’
  -
  22’
  -18’
  -
  -18’
  0
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  69’
  -
  -
  -
  -
  470’
  470’
  539’
  200’
  220’
  -
  -
  420’
  -
  420’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  12’
  119’
  539’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE AASE MØLLER-HANSEN ApS 23.11.1993 15.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvej 8 · DK-6440 Augustenborg 09.03.2007 15.04.2013
Holger Drachmanns G. 6 · DK-6400 Sønderborg 01.01.2007 08.03.2007
Holger Drachmanns G. 6 · DK-6400 Sønderborg 23.11.1993 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008 15.04.2013
851310 Praktiserende tandlæger 23.11.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-03-05 05.03.2008 15.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 18.01.1994 15.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2008 15.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Aase Birgit Møller-Hansen 23.11.1993 15.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE AASE MØLLER-HANSEN ApS

Drosselvej 8
6440 Augustenborg

CVR

17508636

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 1993

P-nummer

1001302331

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration/formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-