TOM ENTREPRISE A/S

OPLØST EFTER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 12. jul. 1993
 • CVR 17325035

Virksomheden TOM ENTREPRISE A/S befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 12. juli 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -531.556 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-532’ DKK

+28%

Egenkapital

159’ DKK

-77%

Omsætning

-

Resultat før skat

-532’ DKK

+28%

Årets resultat

2015-531.556 DKK
2014-738.446 DKK
2013-1.457.396 DKK
20122.830.907 DKK

Likviditetsgrad

161 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

38 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

419’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

419’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -27’
  -
  82’
  -532’
  -
  -532’
  -
  -532’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  263’
  146’
  419’
  419’
  1.905’
  -1.746’
  -
  -
  159’
  -
  159’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  238’
  260’
  419’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOM ENTREPRISE A/S 30.05.2012 12.11.2019
A/S PANDA VVS 12.07.1993 29.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreport 12 · DK-8000 Aarhus C 30.10.2019 12.11.2019
Nørreport 12 · DK-8000 Aarhus C 12.06.2012 29.10.2019
Valhalvej 4 · DK-8230 Åbyhøj 08.12.2003 11.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 01.01.2008 12.11.2019
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 12.07.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-30 30.05.2012 12.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.905.000 DKK 28.02.1995 12.11.2019
600.000 DKK 22.09.1993 27.02.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen 30.05.2012 12.11.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Frede Lyngfeldt Thomsen 28.05.2013 10.04.2017
Max Abraham Meyer 21.09.2007 10.04.2017
Kurt Hjerrild Jakobsen 09.05.2007 14.08.2007

Direktører

Navn Fra Til
Frede Lyngfeldt Thomsen 12.07.1993 10.04.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKF Ejendomme A/S 03.05.2010 12.11.2019
VVSH ApS 12.10.2004 23.05.2017
Torben Johansen 08.06.1994 12.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOM ENTREPRISE A/S

Nørreport 12
8000 Aarhus C

CVR

17325035

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12. juli 1993

P-nummer

1002987179

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i aktier, obligationer og fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen

Registeret kapital

1.905.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-