TANDLÆGEHUSET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. maj 1993
 • CVR 16994596

Virksomheden TANDLÆGEHUSET ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Fjerritslev. De blev etableret i 6. maj 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -21.214 DKK, mens den i 2022 var på -20.031 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 321.085 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

321’ DKK

+141%

Egenkapital

3.648’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023321.085 DKK
2022-787.475 DKK
2021390.542 DKK
2020115.781 DKK
2019283.889 DKK
2018-61.390 DKK
201753.319 DKK
201627.766 DKK
2015335.614 DKK
2014151.869 DKK
2013-183.879 DKK
201210.823 DKK

Likviditetsgrad

664 %

+13%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.294’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.294’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  369’
  -26’
  -
  342’
  -
  -
  -
  -
  321’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  218’
  4.294’
  4.294’
  200’
  3.326’
  122’
  -
  3.648’
  -
  3.648’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  647’
  4.294’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGEHUSET ApS 06.05.1993

Adresse

Adresse Fra Til
Ålborgvej 338 · DK-9690 Fjerritslev 05.05.2009
Østerbrogade 20G · DK-9670 Løgstør 01.01.2007 04.05.2009
Østerbrogade 20G · DK-9670 Løgstør 06.05.1993 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008
851310 Praktiserende tandlæger 06.05.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-08-03 03.08.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 12.05.1993

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 03.08.2010

Direktører

Navn Fra Til
Torben Jelert 06.05.1993
Charlotte Jelert 06.05.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Jelert 06.05.1993
Charlotte Jelert 06.05.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGEHUSET ApS

Ålborgvej 338
9690 Fjerritslev

CVR

16994596

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. maj 1993

P-nummer

1001199915

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jelert@gmail.com

Telefon

20711224

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-