FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ

AKTIV
 • FON
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 16203203

Virksomheden FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ befinder sig i branchen "Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap" og har adresse i Klippinge. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 308.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

308’ DKK

Egenkapital

1.818’ DKK

Omsætning

6.606’ DKK

Resultat før skat

443’ DKK

Likviditetsgrad

66 %

Svag

Afkastningsgrad

10 %

God

Soliditetsgrad

30 %

God

Overskudsgrad

9 %

Tilfredsst.

Balance

6.041’ DKK

Bruttofortjeneste

5.018’ DKK

Gældsforpligtelser

4.073’ DKK

Tilgodehavende

613’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  6.606’
  5.018’
  -4.116’
  -123’
  1.059’
  627’
  0
  -184’
  -
  -184’
  443’
  -
  443’
  -135’
  308’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  259’
  120’
  -
  5.400’
  -
  -
  -
  28’
  5.427’
  -
  -
  -
  75’
  538’
  613’
  6.041’
  1.818’
  -
  -
  -
  1.818’
  -
  1.818’
  149’
  149’
  2.895’
  -
  -
  85’
  3.149’
  -
  -
  -
  -
  916’
  9’
  924’
  6.041’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ 16.10.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Køgevej 1 · DK-4672 Klippinge 12.03.2009
Køgevej 1 · DK-4672 Klippinge 16.10.1999 11.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 01.01.2008
853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap 01.01.2007 31.12.2007
804230 Andre skoler med almendannende voksenundervisning 16.10.1999 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1992-04-02 02.04.1992 12.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 16.07.1992 12.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med tre bestyrelsemedlemmer 02.04.1992 12.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Gitte Jensen 16.11.2011 12.03.2014
Svend Philip Wittrock 27.08.2007 16.11.2011
Jeanette Robetje Hahnemann 27.08.2007 12.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lis Olsen 05.04.2022 05.04.2022
Yvonne Pedersen 16.10.1999
Peter Storgård 16.10.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FONDEN HØJSKOLEN ELVERHØJ

Gammel Køgevej 1
4672 Klippinge

CVR

16203203

Virksomhedstype

Fonde og andre selvejende institutioner

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1001054372

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

872010
Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fonden, der er en selvejende almennyttig fond har til formål at forestå driften af "Højskolen Elverhøj", der tilbyder psykisk udviklingshæmmede over 18 år og pårørende m.v.til disse højskoleophold, hvor de udviklingshæmmede kan lære mere om sig selv og omverdenen ved nye udfordringer og oplevelser af såvel teoretisk som praktisk art. Skolens daglige drift forestås af højskolens medarbejdere i fællesskab under ansvar over for bestyrelsen af fonden.

Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med tre bestyrelsemedlemmer

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-