DAN-SERVICE. VIBY SJ. ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 26. nov. 1991
 • CVR 15666404

Virksomheden DAN-SERVICE. VIBY SJ. ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af vindmøller og dele hertil" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 26. november 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.102.207 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4.102’ DKK

Egenkapital

-5.166’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

8 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-87 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-136 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.795’ DKK

Bruttofortjeneste

-3.237’ DKK

Gældsforpligtelser

8.961’ DKK

Tilgodehavende

431’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -3.237’
  -
  -47’
  -
  -3.283’
  18’
  -484’
  -362’
  140’
  -
  -
  -
  -10’
  -4.102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  157’
  -
  3.085’
  279’
  -
  -
  279’
  3.365’
  360’
  38’
  -
  27’
  1’
  431’
  3.795’
  200’
  -5.366’
  -
  -
  -5.166’
  -
  -5.166’
  -
  -
  3.315’
  -
  -
  -
  3.315’
  -
  -
  758’
  -
  -
  75’
  5.645’
  3.795’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAN-SERVICE. VIBY SJ. ApS 26.11.1991 08.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Industrileddet 13 · DK-4000 Roskilde 29.06.2000 08.04.2015
Emilsgave 56 · DK-4130 Viby Sjælland 26.11.1991 28.06.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 01.01.2008 08.04.2015
311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 26.11.1991 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-06-28 28.06.2000 08.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 09.12.1991 08.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.06.2000 08.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ib Rømer Nørregaard 26.11.1991 15.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAN-SERVICE. VIBY SJ. ApS

Industrileddet 13
4000 Roskilde

CVR

15666404

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 1991

P-nummer

1000957634

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANCOMPONENTS ApS

Branchekode

281110
Fremstilling af vindmøller og dele hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og service samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-