KLM TRADING CENTER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 1991
 • CVR 15369973

Virksomheden KLM TRADING CENTER ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 1. august 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 117.517 DKK, mens den i 2020 var på 118.829 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.825 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kent Jensen Myllerup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+34%

Egenkapital

221’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

34’ DKK

+34%

Årets resultat

202126.825 DKK
202019.984 DKK
2019-12.688 DKK
2018-49.471 DKK
20176.533 DKK
201611.650 DKK
201524.246 DKK
201437.600 DKK
20139.308 DKK
201220.093 DKK

Likviditetsgrad

134 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+11%
Svag

Soliditetsgrad

25 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

869’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

118’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

869’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  118’
  -
  -
  -
  29’
  16’
  -
  -
  16’
  34’
  -
  34’
  -8’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  70’
  -
  33’
  738’
  25’
  869’
  869’
  125’
  96’
  -
  -
  221’
  -
  221’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  304’
  648’
  869’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLM TRADING CENTER ApS 21.01.1992
PBH NR. 21.532 ApS 01.08.1991 20.01.1992

Adresse

Adresse Fra Til
Ilskovvej 28 · DK-7430 Ikast 01.01.2007
Ilskovvej 28 · DK-7430 Ikast 01.08.1991 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
463200 Engroshandel med kød og kødprodukter 01.01.2008
513200 Engroshandel med kød og kødprodukter 01.08.1991 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-20 20.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.06.2005
200.000 DKK 19.11.1997 02.06.2005
80.000 DKK 14.08.1991 18.11.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 20.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Preben Bang Henriksen 01.08.1991 20.01.1992
Kent Jensen Myllerup 01.08.1991

Legalle ejere

Navn Fra Til
LH HOLDING DK ApS 01.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Berit Lisann Hougaard 01.08.1991

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLM TRADING CENTER ApS

Ilskovvej 28
7430 Ikast

CVR

15369973

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 1991

P-nummer

1000911511

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463200
Engroshandel med kød og kødprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

km@myllerup-group.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel og investering og dermed beslægtet virksomhed samt anden formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-