INVESTERINGSSELSKABET ANNIE SPERLING, VARDE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 1991
 • CVR 15245700

Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET ANNIE SPERLING, VARDE ApS befinder sig i branchen "Praktiserende speciallæger" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 24. juni 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -24.960 DKK, mens den i 2022 var på -17.923 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.602 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Annie Sperling.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

79’ DKK

+133%

Egenkapital

1.128’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

79’ DKK

+133%

Årets resultat

202378.602 DKK
2022-238.175 DKK
2021171.863 DKK
2020-25.487 DKK
2019151.651 DKK
2018-171.615 DKK
201744.675 DKK
201633.165 DKK
20153.546 DKK
201458.249 DKK
201380.851 DKK
2012128.529 DKK

Likviditetsgrad

1.761 %

+1%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.196’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.196’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -25’
  -15’
  -
  -
  -40’
  118’
  -
  -
  118’
  79’
  -
  79’
  -
  79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  9’
  1.196’
  1.196’
  125’
  942’
  61’
  -
  1.128’
  -
  1.128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  68’
  1.196’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INVESTERINGSSELSKABET ANNIE SPERLING, VARDE ApS 29.06.2001
SPECIALLÆGE STEFFEN SPERLING ApS 24.06.1991 28.06.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Kronosvej 89 · DK-9210 Aalborg SØ 22.05.2017
Kronosvej 13 · DK-9210 Aalborg SØ 24.11.2016 21.05.2017
Kronosvej 13 · DK-9210 Aalborg SØ 16.05.2006 23.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
862200 Praktiserende speciallæger 01.01.2008
851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier 24.06.1991 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-01-28 28.01.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.05.1996
80.000 DKK 25.06.1991 30.05.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
Annie Sperling 21.06.2001
Steffen Pagh Sperling 24.06.1991 21.06.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Annie Sperling 22.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INVESTERINGSSELSKABET ANNIE SPERLING, VARDE ApS

Kronosvej 89
9210 Aalborg SØ

CVR

15245700

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 1991

P-nummer

1000887940

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862200
Praktiserende speciallæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-