FIV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. maj 1991
 • CVR 14783733

Virksomheden FIV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 10. maj 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.063 DKK, mens den i 2022 var på -10.922 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.874 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-245%

Egenkapital

300’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-146%

Årets resultat

2023-11.874 DKK
2022-3.440 DKK
202151.103 DKK
20205.684 DKK
20195.725 DKK
201811.204 DKK
2017-9.187 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
201356.012 DKK
201224.165 DKK

Likviditetsgrad

3.432 %

+82%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

309’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

309’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -11’
  -
  -11’
  -1’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  309’
  309’
  309’
  200’
  41’
  59’
  -
  300’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FIV ApS 26.02.2003
VESTERGAARD URE. GULD OG SØLV ApS 10.05.1991 25.02.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Glenten 11 · DK-6920 Videbæk 01.01.2007
Glenten 11 · DK-6920 Videbæk 26.02.2003 31.12.2006
Søndergade 3 · DK-6920 Videbæk 10.05.1991 25.02.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.03.2003 31.12.2007
524810 Urmager- og guldsmedeforretninger 10.05.1991 28.02.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-28 28.09.2023
2010-11-23 23.11.2010 27.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2023
200.000 DKK 21.08.1996 27.09.2023
80.000 DKK 15.05.1991 20.08.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Inger Ehrenskjold Vestergaard Madsen 17.11.2017
Finn Vestergaard Madsen 10.05.1991 17.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger Ehrenskjold Vestergaard Madsen 17.11.2017
Finn Vestergaard Madsen 10.05.1991 17.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FIV ApS

Glenten 11
6920 Videbæk

CVR

14783733

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. maj 1991

P-nummer

1000804660

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-