REVISIONSFIRMAET HANS JØRGEN LARSEN ASNÆS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 1990
 • CVR 14738231

Virksomheden REVISIONSFIRMAET HANS JØRGEN LARSEN ASNÆS ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Asnæs. De blev etableret i 5. december 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 68.269 DKK, mens den i 2022 var på 83.905 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 621 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Hans Jørgen Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-82%

Egenkapital

249’ DKK

0%

Omsætning

104’ DKK

Resultat før skat

1’ DKK

-77%

Årets resultat

2023621 DKK
20223.435 DKK
202115.180 DKK
2020452 DKK
201921.596 DKK
20186.492 DKK
20173.982 DKK
201614.758 DKK
201535.954 DKK
201420.702 DKK
2013119.423 DKK
2012-5.421 DKK

Likviditetsgrad

23 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-11 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-2%
God

Overskudsgrad

-37 %

Ikke tilfredsst.

Balance

365’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

68’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  104’
  68’
  -107’
  -
  36’
  -39’
  44’
  -4’
  -
  40’
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  339’
  339’
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  365’
  200’
  49’
  -
  -
  249’
  -
  249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  116’
  365’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISIONSFIRMAET HANS JØRGEN LARSEN ASNÆS ApS 05.12.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevangen 11 · DK-4550 Asnæs 01.01.2007
Nørrevangen 11 · DK-4550 Asnæs 05.12.1990 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 05.12.1990 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-04-30 30.04.2015
2013-02-27 27.02.2013 29.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 09.07.1996
80.000 DKK 19.12.1990 08.07.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 27.02.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rikke Holm Balslev 17.08.2001 10.04.2012
Lisbeth Holm Larsen 05.12.1990 10.04.2012
Gunnar Holm Johansen 05.12.1990 17.08.2001

Direktører

Navn Fra Til
Hans Jørgen Larsen 05.12.1990

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Jørgen Larsen 05.12.1990

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISIONSFIRMAET HANS JØRGEN LARSEN ASNÆS ApS

Nørrevangen 11
4550 Asnæs

CVR

14738231

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 1990

P-nummer

1000795490

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hjlrevisor@gmail.com

Telefon

40281042

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueadministration, regnskabsassistance og rådgivning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-