MMM INTERNATIONAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 1990
 • CVR 14220178

Virksomheden MMM INTERNATIONAL ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 1. juni 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -97.480 DKK, mens den i 2022 var på -104.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -103.776 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-104’ DKK

+91%

Egenkapital

4.738’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-104’ DKK

+91%

Årets resultat

2023-103.776 DKK
2022-1.159.015 DKK
2021952.625 DKK
2020247.398 DKK
20191.550.648 DKK
2018480.176 DKK
2017-199.669 DKK
2016-296.688 DKK
2015885.823 DKK
2014292.760 DKK
2013523.075 DKK
2012432.692 DKK

Likviditetsgrad

2.917 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.857’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-97’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.466’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -97’
  -
  -
  -
  -97’
  24’
  -31’
  -
  -6’
  -104’
  -
  -104’
  -
  -104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  1.372’
  1.391’
  -
  -
  -
  -
  131’
  3.466’
  4.857’
  200’
  4.419’
  119’
  -
  4.738’
  -
  4.738’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  119’
  4.857’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MMM INTERNATIONAL ApS 30.07.1991
ApS KBUS 4 NR. 1095 01.06.1990 29.07.1991

Adresse

Adresse Fra Til
Østerlund 8 · DK-2950 Vedbæk 01.01.2007
Østerlund 8 · DK-2950 Vedbæk 29.10.2003 31.12.2006
Nyhavn 43A · DK-1051 København K 14.01.2002 28.10.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2020
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 01.01.2017 31.12.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-26 26.11.2019
2013-03-18 18.03.2013 25.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 04.12.1992
80.000 DKK 07.06.1990 03.12.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Per Emil Hasselbalch Stakemann 01.06.1990 29.07.1991
Kaj Max Nielsen 01.06.1990

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kaj Max Nielsen 02.12.1992

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MMM INTERNATIONAL ApS

Østerlund 8
2950 Vedbæk

CVR

14220178

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 1990

P-nummer

1000701214

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40323464

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje aktier i Max Trading A/S, at investere i værdipapirer i øvrigt samt at foretage investering i og udlejning af fast ejendom og driftsmateriel

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-