H-J VALUE SERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 1989
 • CVR 13767130

Virksomheden H-J VALUE SERVICE ApS befinder sig i branchen "Event catering" og har adresse i Ølsted. De blev etableret i 22. december 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -69.925 DKK, mens den i 2022 var på -84.193 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.656 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Hansen-Jacobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

-29%

Egenkapital

3.937’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

+134%

Årets resultat

20236.656 DKK
20229.428 DKK
202151.043 DKK
20202.541 DKK
2019426.686 DKK
2018195.099 DKK
2017538.082 DKK
20161.318.716 DKK
2015565.792 DKK
2014647.359 DKK
20131.168.426 DKK
2012-210.083 DKK

Likviditetsgrad

194 %

-23%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.003’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-70’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.901’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -70’
  -
  -53’
  -
  -123’
  288’
  -
  -
  288’
  26’
  -
  26’
  -19’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  7.854’
  7.901’
  8.003’
  125’
  3.686’
  122’
  -
  3.937’
  -
  3.937’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  4.065’
  8.003’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
H-J VALUE SERVICE ApS 28.05.1998
CLAUS STÆRFELDT ApS 08.12.1996 27.05.1998
STÆRFELDTS RENGØRINGSSELSKAB ApS 22.12.1989 07.12.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Arresøvej 6 · DK-3310 Ølsted 25.03.2020
Arresøvej 6 · DK-3310 Ølsted 01.01.2007 24.03.2020
Arresøvej 6 · DK-3310 Ølsted 01.10.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
562100 Event catering 01.01.2008
555200 Catering og diner transportable 01.12.2006 31.12.2007
747010 Almindelig rengøring 22.12.1989 30.11.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-10-01 01.10.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.12.1996
100.000 DKK 29.12.1989 06.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 01.10.2003

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Linda Berg 22.12.1989 07.12.1996
Claus Hansen-Jacobsen 22.12.1989
Claus Hansen-Jacobsen 22.12.1989 26.03.1993

Direktører

Navn Fra Til
Claus Hansen-Jacobsen 22.12.1989

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Hansen-Jacobsen 22.12.1989

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

H-J VALUE SERVICE ApS

Arresøvej 6
3310 Ølsted

CVR

13767130

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 1989

P-nummer

1005608579

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • STÆREFELDTS RENGØRINGSSELSKAB ApS

Branchekode

562100
Event catering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

claushj8@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive service- og handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Revisor

-