MUNDI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. apr. 1989
 • CVR 13084246

Virksomheden MUNDI ApS befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 4. april 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 360.147 DKK, mens den i 2021 var på 339.154 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.734 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ørving Paludan.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-192%

Egenkapital

83’ DKK

-41%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-57.734 DKK
2021-19.755 DKK
2020-158.041 DKK
2019122.034 DKK
2018-171.929 DKK
2017-75.470 DKK
201629.678 DKK
2015169.811 DKK
2014173.444 DKK
2013-85.680 DKK
201265.964 DKK

Likviditetsgrad

169 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

41 %

-33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

202’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

360’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

202’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  360’
  -415’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  -
  -
  116’
  202’
  202’
  125’
  -42’
  -
  -
  83’
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  57’
  119’
  202’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUNDI ApS 12.03.1999
FREDENSBORG GARDEN ApS 04.04.1989 11.03.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Nørredamsvej 101 · DK-3480 Fredensborg 16.10.2012
Dronning Margrethes Vej 81 · DK-3650 Ølstykke 19.01.2007 15.10.2012
Bøllemosevej 10 · DK-3550 Slangerup 01.01.2007 18.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 01.01.2008
519000 Anden engroshandel 01.01.2003 31.12.2007
517000 Anden engroshandel 04.04.1989 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-19 19.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.03.1999
87.500 DKK 26.05.1989 10.03.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør 19.01.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bente Lenzing Andersen 04.04.1989 31.07.1998
Kaj Brandt Jørgensen 04.04.1989 31.07.1998
Steen Sparkov 04.04.1989 31.07.1998

Direktører

Navn Fra Til
Ørving Paludan 01.08.1998
Bente Lenzing Andersen 04.04.1989 31.07.1998

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ørving Paludan 15.12.2014
Kattia Toft Paludan 15.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ørving Paludan 04.04.1989
Kattia Toft Paludan 04.04.1989

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUNDI ApS

Nørredamsvej 101
3480 Fredensborg

CVR

13084246

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. april 1989

P-nummer

1005557979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

469000
Ikke-specialiseret engroshandel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@mundi-aps.dk

Telefon

47101157

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, produktion, håndværk og industri og alt i forbindelse hermed hørende virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej