INUIT QUALITY CLOTHES OF GREENLAND ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2012
 • CVR 12684762

Virksomheden INUIT QUALITY CLOTHES OF GREENLAND ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 1. oktober 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 4.081.406 DKK, mens den i 2022 var på 3.878.549 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 252.207 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

252’ DKK

+40%

Egenkapital

3.988’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

347’ DKK

+40%

Årets resultat

2023252.207 DKK
2022179.999 DKK
202199.114 DKK
2020302.135 DKK
20191.550.118 DKK

Likviditetsgrad

393 %

+13%
God

Afkastningsgrad

7 %

+141%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.577’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

4.081’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

1.554’ DKK

-6%

Tilgodehavende

5.109’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  4.081’
  -3.552’
  -126’
  -
  403’
  2’
  -59’
  -
  -56’
  347’
  -
  347’
  -94’
  252’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  259’
  -
  259’
  -
  -
  209’
  209’
  468’
  4.510’
  170’
  -
  36’
  305’
  5.109’
  5.577’
  126’
  3.862’
  -
  -
  3.988’
  -
  3.988’
  35’
  35’
  -
  -
  -
  -
  255’
  -
  -
  117’
  -
  307’
  -
  1.298’
  5.577’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INUIT QUALITY CLOTHES OF GREENLAND ApS 02.03.2021
INUIT QUALITY CLOTHING OF GREENLAND ApS 01.10.2012 01.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Naapittarfik 3 · GL-3900 Nuuk 19.02.2021
Augo Lyngesvej · GL-3920 Qaqortoq 27.07.2018 18.02.2021
Taparfik 1 · GL-3920 Qaqortoq 01.10.2012 26.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
99000 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding 01.10.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-02 02.03.2021
2012-10-01 01.10.2012 01.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 01.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Dorthea Magdalene Kistaraq Rødgaard 01.10.2012
Hanne Eva Kristiansen 01.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Eva Kristiansen 01.10.2012
Dorthea Magdalene Kistaraq Rødgaard 01.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INUIT QUALITY CLOTHES OF GREENLAND ApS

Naapittarfik 3
3900 Nuuk

CVR

12684762

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2012

P-nummer

1017297976

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

99000
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hanne@inuitquality.gl

Telefon

497566

Formål

Selskabets formål er indkøb, produktion og salg af tøj og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja