VOGNMAND BECK ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. nov. 1988
 • CVR 12549008

Virksomheden VOGNMAND BECK ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Skive. De blev etableret i 1. november 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 9.323 DKK, mens den i 2013 var på 13.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.193 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-257%

Egenkapital

373’ DKK

+171%

Omsætning

-

Resultat før skat

27’ DKK

+358%

Årets resultat

2014-25.193 DKK
2013-7.051 DKK
2012-20.418 DKK

Likviditetsgrad

7.370 %

+183%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

60 %

+190%
God

Overskudsgrad

-

Balance

625’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

625’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2014
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  18’
  27’
  -
  27’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2014
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  609’
  -
  16’
  625’
  625’
  125’
  248’
  -
  -
  373’
  -
  373’
  -
  244’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  625’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VOGNMAND BECK ApS 20.11.2001 28.10.2015
SKIVE NY RENOVATION ApS 18.03.1989 19.11.2001
ApS KBIL 9 NR. 1807 01.11.1988 17.03.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Væselvej 4 · DK-7800 Skive 01.11.1988 28.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 01.01.2008 28.10.2015
602410 Vognmandsvirksomhed 01.01.2003 31.12.2007
900020 Renovation og renholdelse 01.11.1988 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-11-20 20.11.2001 28.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.11.1996 28.10.2015
81.000 DKK 16.05.1995 04.11.1996
81.000 DKK 01.10.1993 15.05.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. 20.11.2001 28.10.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Else Marie Persson 20.11.2001 20.11.2001
Karen Margrete Christensen 20.11.2001 28.10.2015
Karen Margrete Christensen 20.11.2001 20.11.2001

Direktører

Navn Fra Til
Vilhelm Beck Christensen 01.11.1988 28.10.2015
Susanne Saul Stakemann 01.11.1988 17.03.1989

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VOGNMAND BECK ApS

Væselvej 4  - 10
7800 Skive

CVR

12549008

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 1988

P-nummer

1000404934

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-