TANKEERAQ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 1988
 • CVR 12538472

Virksomheden TANKEERAQ ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Ilulissat. De blev etableret i 2. oktober 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 19.089.163 DKK, mens den i 2022 var på 14.406.268 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.176.563 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Poul Christian Bagger.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.177’ DKK

+280%

Egenkapital

9.592’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.565’ DKK

+276%

Årets resultat

20231.176.563 DKK
2022-654.408 DKK
20211.839.653 DKK
2020-595.726 DKK

Likviditetsgrad

114 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+418%
Svag

Soliditetsgrad

26 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36.469’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

19.089’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

26.108’ DKK

+19%

Tilgodehavende

22.630’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  19.089’
  -15.017’
  -1.908’
  -
  2.165’
  153’
  -753’
  -
  -600’
  1.565’
  -
  1.565’
  -
  1.177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  2.284’
  -
  13.838’
  -
  -
  -
  -
  13.838’
  15.255’
  4.729’
  -
  2.391’
  128’
  22.630’
  36.469’
  250’
  9.342’
  -
  -
  9.592’
  -
  9.592’
  769’
  769’
  1.095’
  -
  -
  -
  6.319’
  -
  -
  5.269’
  -
  4.822’
  6.966’
  19.789’
  36.469’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANKEERAQ ApS 15.09.1989
SCANADVOCATE IV ApS 02.10.1988 14.09.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Konrad Chemnitzip Aqqutaa · GL-3952 Ilulissat 07.12.2021
undefined · GL-3952 Ilulissat 02.10.1988 06.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 01.01.2008
524899 Detailhandel med andre varer 02.10.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-13 13.09.2021
2017-03-10 10.03.2017 12.09.2021
2014-12-23 23.12.2014 09.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 16.10.2009
125.000 DKK 01.12.1998 15.10.2009
100.000 DKK 14.09.1989 30.11.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. 21.09.2021
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. 23.12.2014 20.09.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Tommy Olsvig Bagger 11.08.2005
Frank Olsvig Bagger 11.08.2005

Direktører

Navn Fra Til
Nick Van der Gugten Bagger 01.10.2021
Frank Olsvig Bagger 02.11.2008 01.10.2021
Tommy Olsvig Bagger 16.05.2001 01.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Olsvig Bagger 18.01.2008
Tommy Olsvig Bagger 18.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANKEERAQ ApS

Konrad Chemnitzip Aqqutaa
3952 Ilulissat

CVR

12538472

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 1988

P-nummer

1007234569

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Center Hotel Ilulissat ApS
 • Hotel Ilulissat Bed & Breakfast ApS
 • ILULISSAT RADIO & TV ApS
 • PANASONIC CENTER ILULISSAT ApS
 • PANASONIC CENTER NUUK ApS

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

30.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej