POLARFROST KØLETEKNIK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. apr. 2009
 • CVR 12534361

Virksomheden POLARFROST KØLETEKNIK ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 14. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.465.174 DKK, mens den i 2022 var på 3.073.633 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 468.085 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

468’ DKK

+37%

Egenkapital

1.322’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023468.085 DKK
2022342.096 DKK
2021267.250 DKK
202099.525 DKK
2019322.186 DKK

Likviditetsgrad

101 %

-30%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

22 %

-41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.051’ DKK

+162%

Bruttofortjeneste

3.465’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

4.678’ DKK

Tilgodehavende

1.011’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.465’
  -2.409’
  -181’
  -
  -
  6’
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -147’
  468’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  157’
  -
  5.040’
  -
  -
  -
  -
  5.040’
  628’
  191’
  -
  3’
  133’
  1.011’
  6.051’
  125’
  1.197’
  -
  -
  1.322’
  -
  1.322’
  51’
  51’
  -
  -
  -
  -
  3.681’
  -
  -
  -
  -
  275’
  452’
  997’
  6.051’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POLARFROST KØLETEKNIK ApS 14.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Nuukullak 21 · GL-3900 Nuuk 22.03.2018
Sarfaannguit 10 · GL-3900 Nuuk 14.04.2009 21.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 14.04.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-04-14 14.04.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.04.2009

Direktører

Navn Fra Til
Robert Stefan Bentsen Pedersen 14.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robert Stefan Bentsen Pedersen 14.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POLARFROST KØLETEKNIK ApS

Nuukullak 21
3900 Nuuk

CVR

12534361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. april 2009

P-nummer

1014727333

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@polarfrost.gl

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og håndværk, lettere industri samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller